Dane spółki:

Siedziba:
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa,

Dane do korespondencji:
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
e-mail: sekretariatzarzad@zprsa.pl
tel.: 22 829 68 11

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy (opłacony w całości): 5 060 000,00 zł
KRS: 0000029876 | NIP: 526-02-00-081 | REGON: 010524149